Chính sách bảo mật trên website maytoidien.net nhằm mục đích bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và người dùng trang web của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản dưới đây để hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

  1. Thu thập thông tin cá nhân: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản trên trang web của chúng tôi, đặt hàng hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Các thông tin mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn.
  2. Sử dụng thông tin cá nhân: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xác nhận đơn hàng, cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi thông tin về sản phẩm và dịch vụ mới, khuyến mãi hoặc các thông tin khác liên quan đến trang web của chúng tôi.
  3. Chia sẻ thông tin cá nhân: Chúng tôi không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba, trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc khi cần thiết để xử lý đơn hàng hoặc cung cấp dịch vụ cho bạn.
  4. Bảo vệ thông tin cá nhân: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng cách sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp, bao gồm mã hóa SSL và các công nghệ khác.