Mọi sản phẩm mua tại maytoidien.net được đổi trả và hoàn tiền khi thỏa mãn các điều kiện dưới đây.

  1. Quy trình hoàn trả: Để yêu cầu hoàn trả sản phẩm, bạn cần liên hệ với chúng tôi và cung cấp thông tin về đơn hàng, sản phẩm và lý do hoàn trả. Chúng tôi sẽ xác nhận yêu cầu của bạn và hướng dẫn bạn về các bước tiếp theo.
  2. Điều kiện hoàn trả: Chúng tôi chấp nhận hoàn trả sản phẩm trong trường hợp sản phẩm bị lỗi hoặc không đúng với mô tả trên trang web của chúng tôi. Bạn cần đảm bảo rằng sản phẩm còn trong trạng thái ban đầu và chưa sử dụng khi yêu cầu hoàn trả.
  3. Thời gian hoàn trả: Thời gian hoàn trả sản phẩm có thể khác nhau tùy thuộc vào vị trí và phương thức vận chuyển. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về thời gian hoàn trả cụ thể khi xác nhận yêu cầu của bạn.