Máy tời đặt mặt đất 1000kg Kento KCD1000

4,490,000

.
.
.
.