Máy tời đặt mặt đất 500kg Kento KCD500

4,490,000

.
.
.
.