Máy tời đặt mặt đất 800kg Kento KCD800

4,150,000

.
.
.
.